Aktualności i komunikaty  

Historia Spółdzielni  

Zasoby Spółdzielni  


Struktura organizacyjna  

Akty prawne  

Dokumenty do pobrania  

Kontakt z SMLW  

Kontakt z SMLW o/Krzyż  


Galeria zdjęć  

60 lat SMLW Trzcianka  

Dostęp do internetu  

Telefonia Cyfrowa  


Ochrona Danych Osobowych  


Informacje związane  
z SARS-2 / CoVid-19  

NOWA INWESTYCJA

52 MIESZKANIA
PRZY UL.MATEJKI 3e

Posiadamy do wynajmu

MIEJSCA PARKINGOWE


ARCHIWUM


28.02.2023r.

KOMUNIKAT ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - CHWILOWE ZMIANY BARWY I MĘTNOŚCI

Szanowni Państwo. W związku z pracami konserwacyjnymi w Centralnej Stacji
Uzdatniania Wody w Trzciance - w dniu 1 marca 2023 roku w godzinach 22:30–00:00,
mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody oraz zmiana jej barwy i mętności.

Na skutek obniżenie ciśnienia w sieci, dostawa wody do najbardziej odległych
od SUW nieruchomości lub do mieszkań na najwyższych kondygnacjach w budynkach
wielorodzinnych w TRZCIANCE ORAZ W SARCZU, NIEKURSKU, STRADUNIU, SMOLARNI, KADŁUBKU I DŁUŻEWIE - może być ograniczona.

W związku z powyższym prosimy o zgromadzenie niewielkich zapasów wody
oraz zaplanowanie czynności z jej wykorzystaniem na inne godziny.
Prace konserwacyjne są obowiązkiem każdego operatora, gwarantują prawidłowe
funkcjonowanie infrastruktury oraz ciągłość dostaw wody o wysokich parametrach
jakościowych. Przepraszamy za utrudnienia oraz zapewnimy, że przedsiębiorstwo
będzie dążyło do zminimalizowania ograniczeń w dostawie wody.19.01.2023r.

LIST OTWARTY (c.d.)

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.12.2022r. skierowanego do Pana Krzysztofa Czarneckiego
Posła na Sejm RP w sprawie interwencji dotyczącej wysokich opłat związanych
z dostawą ciepła do zasobów spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że nie otrzymał do tej pory odpowiedzi.

Otrzymaliśmy zwrot pisma, które nie zostało podjęte w terminie.


Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.12.2022r. przesłaliśmy Panu Posłowi
dodatkowe informacje do analizy problemu w formie wiadomości elektronicznej.21.12.2022r.

LIST OTWARTY

Z uwagi na dynamicznie rosnące ceny nośników energetycznych
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
zwrócił się do Pana Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm RP
z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Poniżej publikujemy treść listu skierowanego do Pana Posła Krzysztofa Czarneckiego.
Po uzyskaniu odpowiedzi od Pana Posła opublikujemy ją również na naszej stronie.
07.12.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
biurowca SMLW w Trzciance; w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót

07. 2022-12-19 - Pytania do SIWZ
08. 2022-12-22 - Informacja z otwarcia ofert
09. 2023-01-03 - Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


07.12.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynku biurowca SMLW w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2022-12-15 - Pytania do SIWZ
10. 2022-12-22 - Informacja z otwarcia ofert
11. 2023-01-02 - Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


09.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
biurowca SMLW w Trzciance; w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót

07. 2022-11-18 - Pytania do SIWZ
08. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert
09. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


08.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynku biurowca SMLW w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert
10. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


31.08.2022r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się:

w dniu 22.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego

oraz w dniu 26.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.


Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Zgłoszenie kandydata do RN
03. Pełnomocnictwo
22.09.2022r.

15.07.2022r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że
w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony nowy plan działań
priorytetowych dla terenu miasta Trzcianka, rejon służbowy nr II.

Powyższy plan ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych,
ze szczególnym wskazaniem na "Deptak" przy ul. Kościuszki, gdzie wg rozpoznania istnieje
problem z osobami nadużywającymi alkohol oraz zakłócającymi ład i porzadek publiczny.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance /-/ podkom. Bernard Cimcioch
07.06.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-23 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-29 Wybór oferenta


30.05.2022r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI19.05.2022r. (aktualizacja: 20.05.2022r.)

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie robót instalacyjnych:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-03 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-03 Wybór oferenta


17.05.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie docieplenia stropodachów:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-02 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-02 Wybór oferenta


12.05.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie robót budowlanych jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-05-27 Informacja z otwarcia ofert
2022-05-31 Wybór oferenta


11.02.2022r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że
w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony nowy plan działań
priorytetowych dla terenu miasta Trzcianka, rejon służbowy nrII.

Powyższy plan ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń drogowych związanych
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na os. XXV-lecia, które objęte jest znakiem
D-40 „strefa zamieszkania”. Głównym powodem wdrożenia planu jest fakt łamania
przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym przez osoby
pojazdy w miejscach do tego niewyznaczonych.

Komendant Komisariatu Policji w Trzciance /-/ kom. Jakub Namerła
23.11.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2021-12-15 - Informacja z otwarcia ofert
2021-12-15 - Wybór oferenta

27.08.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
10. 2021-09-22 Informacja z otwarcia ofert
11. 2021-09-22 Wybór oferenta

27.08.2021r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się
w dniu 22.09.2021r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego
oraz w dniu 27.09.2021r. o godz. 16:00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
03. Kluczowe zasady bezpieczeństwa

02.07.2021r.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

25.06.2021r.

ADMINISTRACJA SMLW INFORMUJE,

że w związku z informacją uzyskaną od firmy Veolia Poznań

w dniu 28.06.2021 w godz. 2.00 - 17.00


nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków
zasilanych z kotłowni przy ul. Staszica 8, tj.
os. 25 Lecia 1-14
os. Słowackiego 1-23, 33, 34
ul. Strażacka 1, 3
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47, 49
ul. Matejki 3, 3C
ul. Mickiewicza 60, 62

Przerwa spowodowana jest koniecznością
wykonania prac konserwacyjno - remontowych w kotłowni

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.02.06.2021r.

SMLW NIECZYNNA

Informujemy że w dniu 04.06.2021r. (piątek)
Spółdzielnia Mieszkaniowa (w tym biuro internetu) będą nieczynne.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.12.05.2021r.

POLICJA OSTRZEGA

04.05.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2021-05-20: Informacja z otwarcia ofert
2021-06-01: Wybór oferenta

29.03.2021r.

COVID-19

W związku z pogorszeniem sytuacji pandemicznej,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance inofrmuje, że
od dnia 29.03.2021r. wejście do Spółdzielni będzie ograniczone.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw
drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Korespondencję można także wrzucać do urny usytuowanej w budynku SMLW w holu na parterze.

Kasa Spółdzielni pozostaje czynna - w holu kasy przebywać mogą maksymalnie 2 osoby na raz.
25.03.2021r.

Informujemy, że w dniu 30.03.2021r.
Spółdzielnia będzie czynna do godz. 11:oo

16.02.2021r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla rejonu służbowego nr II.

Priorytetowym celem do osiągnięcia będzie przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych, głównie ukierunkowane na grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscach objętym zakazem, a w szczególności w obrębie sklepów monopolowych mieszczących się na ul. Kościuszki w Trzciance.
Oceną poziomu osiągniętego rezultatu podjętych działań będą informacje od przedstawicieli społeczności lokalnych jak też samych mieszkańców i spostrzeżeń własnych dzielnicowych.

Komendant Komisariatu Policji w Trzciance /-/ kom. Jakub Namerła
11.02.2021r.

AKTY WANDALIZMU NA ZASOBACH


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko–Własnościowej
w Trzciance informuje, że

w dniu 08.02.2021r. w godzinach
wieczornych na zasobach
spółdzielczych, m.in. na
os. 25-lecia 3, 12,
przy ul. Kościuszki 1-2, 3-4,
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47,
ul. Mickiewicza 60, 62

doszło do aktów wandalizmu polegających na zniszczeniu części wspólnych nieruchomości poprzez umieszczenie na ścianach, tablicach informacyjnych, lamperiach, skrzynkach elektrycznych, internetowych, szybach i drzwiach rysunków i graffiti.


Sprawa została zgłoszona do organów ściągania.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje, że koszty usunięcia szkód będą obciążały wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, chyba że użytkownicy lokali w budynkach, w których doszło do zniszczeń mają wiedzę o sprawcach i zdecydują się ich wskazać.


W przypadku wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance zaleca zgłaszanie wystąpienia niepożądanych incydentów bezpośrednio Policji w Trzciance.

Pozwoli to naszym zdaniem na ograniczenie występowania aktów wandalizmu oraz wyeliminuje powstawanie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów związanych z usuwaniem zniszczeń.


08.02.2021r.

INFORMACJA SMLW TRZCIANKA

informujemy o awarii w kotłowni rejonowej przy ul. Staszica w Trzciance.

W związku z powyższym mogą wystąpić niedogrzania oraz obniżone parametry ciepłej wody. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u operatora – Veolia Energia Poznań S.A.
uzyskanie prawidłowych parametrów pracy kotłowni może nastąpić dopiero
w dniu 09.02.2021r. około godziny 12:00.
07.12.2020r.

ADMINISTRACJA SMLW

Informujemy że administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
jest NIECZYNNA do odwołania.

Usterki prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 67 352-69-09
03.12.2020r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację 2 budynków mieszkalnych w Krzyżu Wlkp.:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2020-12-18: Informacja z otwarcia ofert
2020-12-23: Wybór oferentów

09.11.2020r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2020-11-27: Informacja z otwarcia ofert
2020-12-02: Rozstrzygniecie przetargu


03.11.2020r.

SMLW szuka hydraulika

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Trzciance poszukuje
do współpracy osobę z doświadczeniem zawodowym w zakresie prac hydraulicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z administracją spółdzielni
pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 1514.10.2020r.

INFORMACJA n/t gospodarki odpadami

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka (Uchwała nr XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dn. 30.10.2019r.)

wszelkie odpady znajdujące się w altanie śmietnikowej
NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA POJEMNIKAMI.
Podłoże altany śmietnikowej nie może być nimi zanieczyszczone!!!


Apelujemy o dołożenie wszelkiej staranności w sposobie gromadzenia odpadów w altanie śmieciowej. Brak zmiany sposobu gromadzenia odpadów może prowadzić do znacznego wzrostu opłaty za odpady komunalne i indywidualnych kar pieniężnych do 500 zł.21.09.2020r.

Zniszczenia elewacji

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ufundował nagrodę w wysokości 1000,00 zł
za wskazanie sprawcy wandalizmu - zniszczenie elewacji budynków
Os. Słowackiego 11, ul.Mickiewicza 1B, ul.Dąbrowskiego 53.

Informacje mogące przyczynić się do ujęcia sprawcy prosimy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Komisariacie Policji w Trzciance.

26.08.2020r.

Walne Zgromadzenie SMLW Trzcianka

Zawiadamiany że WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE odbędzie się w 2 częściach:

CZĘŚĆ I - odbędzie się w dniu 17.09.2020r. o godzinie 16:00
w sali kina „POLONIA” w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 11.

CZĘŚĆ II – odbędzie się w dniu 21.09.2020r. o godzinie 16:30
w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Trzciance, os.Słowackiego 24

Z uwagi na potencjalne zagrożenie związane z epidemią koronawirusa,
podajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spotkań:

 • zachowanie dystansu społecznego, minimum 1,5 metra pomiędzy osobami,
 • zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku,
 • pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku
 • Informujemy, że na spotkania nie zostaną wpuszczone osoby,
  których temperatura ciała przekracza 37,5ºC.  20.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia

  2020-08-04 Informacja z otwarcia ofert
  2020-08-04 Wybór oferenta

  03.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  2020-07-15 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-15 Wybór oferenta

  15.06.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  2020-07-01 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-01 Rozstrzygnięcie przetargu

  04.06.2020r.

  INFORMACJA

  Informujemy, że w dniu 12.06.2020r. (piątek)
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
  (w tym Kasa Spółdzielni) będą nieczynne.

  Awarie można zgłaszać w godz. 7:00 - 22:00 pod nr:
  tel. 509-445-802 (elektryczne)
  tel. 509-445-803 (hydrauliczne)
  tel. 509-445-975 (internet)
  tel. 792-993-572 (internet)  03.06.2020r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
  zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  położonych na os. Poniatowskiego w Trzciance.

  Dokumenty do pobrania:
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. lokalizacja działki 3615/1
  03. lokalizacja działki 3615/2  27.05.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że
  od 01.06.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w godzinach:

  poniedziałek: 9:00 - 16:00
  wtorek-czwartek: 8:00 - 14:00
  piątek: 8:00 - 13:00

  W trosce o Państwa i nasze, życie i zdrowie, w celu minimalizacji
  niepożądanych skutków epidemiologicznych, rekomendujemy:
  • noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych,
  • korzystanie ze środków dezynfekujących,
  • zachowanie wyznaczonych odległości.
  Spółdzielnia realizuje swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją ze wskazaniem
  na załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną bądź elektroniczną.  26.05.2020r.

  Metody segregacji odpadów


  (po kliknięciu PDF do pobrania / wydruku)


  07.05.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert
  2020-05-25 Wybór oferentów

  09.04.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  2020-04-24 Informacja z otwarcia ofert
  2020-05-05 Wybór oferentów

  30.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od kwietnia wznawia działalność KASY SPÓŁDZIELNI.

  ŚRODKI PIENIĘŻNE BĘDZIE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE TTUKST
  (WEJŚCIE OD STRONY OS. SŁOWACKIEGO).

  KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w dniach:
  CZWARTEK w godzina 8:00 – 14:00
  PIĄTEK w godzinach 8:00 – 13:00

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance dziękuje Zarządowi TTUKST
  za możliwość wykorzystania pomieszczenia kasowego telewizji w celu ułatwienia członkom spółdzielni
  dokonania wpłat gotówkowych z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych.  12.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od dnia 13.03.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie nieczynna do odwołania.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie rekomendujemy dokonywanie płatności
  drogą elektroniczną na indywidualne numery kont bankowych znajdujące się
  w zawiadomieniach o wysokości opłat oraz książeczkach czynszowych.  11.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  realizując zalecenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Spółdzielnia będzie
  realizowała swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie wnosimy o załatwianie wszelkich spraw
  drogą telefoniczną bądź elektroniczną.  13.11.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Wybór oferentów


  08.11.2019r.

  III Edycja Konkursu "CZADowy quiz"

  Ruszyła III edycja "CZADowego quizu", która będzie trwała do 31 marca 2019 r. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat. Wśród mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, którzy prawidłowo wypełnią ankietę rozlosowane zostaną czujki czadu.

  Zapraszamy do udziału w konkursie.

  Konkurs jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, którzy:
 • w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie; bądź wyślą wypełnioną ankietę za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Ogrodowa 1, 64-700 Czarnków z dopiskiem „CZADowyguiz”, decyduje data wpływu.
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.

  Tradycyjnie spośród osób, które prawidłowo wypełnią ankietę raz w miesiącu wylosujemy zwycięzców czujki tlenku węgla.

  Ankiety są już do pobrania i wypełnienia.
  Najbliższe losowanie na początku grudnia.

 • Ankieta konkursowa
 • Regulamin konkursu
 • Klauzula informacyjna  25.06.2019r.

  Stanowisko SMLW w Trzciance w sprawie wywiadu
  Prezesa TTUKST w Trzcianeckiej Telewizji Lokalnej
  w dniu 17.06.2019r.


  Treść stanowiska  26.05.2019r.

  Walne Zgromadzenie SMLW Trzcianka

  Zawiadamiany że WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE odbędzie się w 2 częściach:

  CZĘŚĆ I - odbędzie się w dniu 18.06.2019r. o godzinie 16:30
  w sali kina „POLONIA” w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 11.

  CZĘŚĆ II – odbędzie się w dniu 24.06.2019r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance, na os. Słowackiego 24
  14.05.2019r.

  Koniec okresu grzewczego

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance informuje, że z dniem 14.05.2019r.
  nastąpiło zakończenie sezonu grzewczego 2018/2019.  08.05.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia

  09. Informacja o otwarciu ofert
  10. Wybór oferenta


  07.05.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24 ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w zakresie
  wymiany stolarki drzwiowej w częściach
  wspólnych budynków w Trzciance.

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  00. Pełna treść ogłoszenia
  08. Informacja o otwarciu ofert
  09. Wybór oferenta  12.04.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  14. Otwarcie ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze oferty


  04.04.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24 ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w zakresie
  docieplenia stopodachów budynków w Trzciance i Krzyżu Wlkp.

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  11. Otwarcie ofert
  12. Zawiadomienie o wyborze oferty  04.04.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24 ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w zakresie
  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w częściach
  wspólnych budynków w Trzciance i Krzyżu Wlkp.

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  11. Otwarcie ofert
  12. Ogłoszenie o wyborze oferty  14.03.2019r.

  NAJEM

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance ogłasza, że posiada lokal użytkowy piwniczny
  o powierzchni użytkowej 41,50m² na wynajem.
  Lokal położony jest na os. Młodych 6 w Krzyżu Wlkp.
  Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie
  Spółdzielni lub pod nr tel. 67/ 352 69 05 wew. 22
  lub u administratora p. Mariana Grzebyty nr tel. 509 445 806.
  01.03.2019r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24 ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w zakresie
  robót instalacyjnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  00. Pełna treść ogłoszenia
  14. Otwarcie ofert
  15. Ogłoszenie o wyborze oferty  13.11.2018r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24 ogłasza przetarg na sprzedaż
  prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
  w nieruchomości wspólnej 9660/3567896. Lokal mieszkalny nr 20
  położony jest w budynku nr 16 na os. Słowackiego w Trzciance.

  Mieszkanie o pow. użytk. 84,50m² znajduje się na 4 piętrze
  i składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju
  plus pomieszczenie przynależne – piwnica o pow.użytk. 12,10 m².
  Cena wywoławcza – 180000 zł. Przetarg odbędzie się
  w siedzibie Spółdzielni w dniu 28.12.2018r. o godz. 10:00.
  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w kasie
  Spółdzielni w kwocie 18000 zł do dnia 28.12.2018r. do godz. 9:45.

  Wygrywający przetarg ponosi koszt zawarcia umowy ustanowienia
  odrębnej własności lokalu sporządzanej w formie aktu notarialnego.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
  odwołania przetargu bez podania przyczyny.  13.11.2018r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance wychodząc naprzeciw wnioskom naszych
  mieszkańców, informuje że w dniu 07.11.2018r., wystąpił
  do Trzcianeckiego Towarzystwa Użytkowników Kablowej Sieci
  Telewizyjnej w Trzciance z propozycją uruchomienia
  usługi DVB-T umożliwiającej odbiór programów naziemnej
  telewizji cyfrowej z nadajnika w Rusinowie.

  Lista kanałów dostępnych z nadajnika w Rusinowie obejmuje:
  TVP1 HD, TVP 2 HD, TVP INFO HD, TVN, TVN7, TV Trwam, Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TV Puls, TV Puls2, TVP3, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia, Fokus TV, Stopklatka TV, 8TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TVP ABC, Zoom TV, Metro TV, Nowa TV, WP. Dodatkowo chcielibyśmy aby w ofercie znalazł się:
  Program Lokalny TVL Trzcianka oraz TVL Telegazeta.

  Zamiarem Zarządu SMLW jest uruchomienie możliwości
  odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej
  bez konieczności montowania prywatnych anten naziemnych
  i satelitarnych na elewacjach budynków spółdzielczych
  oraz stworzenie atrakcyjnej cenowo oferty programowej.  26.06.2018r.

  Informacja VEOLIA Poznań
  o przerwie w dostawie ciepłej wody

  Z powodu prowadzonych prac konserwacyjno - remontowych, informujemy, iż w dniach

  29.06.2018 w godzinach 9.oo - 15.oo
  oraz
  07.07.2018 w godzinach 10.oo - 13.oo

  nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.


  Przerwa dotyczyć będzie nastepujących budynków:
  os. 25 Lecia 1 - 14
  os. Słowackiego 1 - 34
  ul. Mickiewicza 59, 60, 62
  ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47, 49, 50
  ul. Strażacka 1, 3
  ul. Matejki 3C  Za powstałe utrudnienia VEOLIA Poznań uprzejmie przeprasza


  20.03.2018r.


  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

  odbędzie się w częściach:

  część I - odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II - odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz. 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Materiały na Walne Zgromadzenie:
  0. Porządek obrad WZ (pdf)
  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017   (pdf)
  2. Sprawozdanie Zarządu SML-W za 2017   (pdf)
  3. Projekty uchwał WZ 2018  (pdf)
  4. Regulamin obrad WZ   (pdf)

  Materiały dodatkowe
  a. Nowy regulamin obrad WZ   (pdf)
  b. Nowy Statut SMLW 2018   (pdf)
  c. Zestawienie zmian w Statucie SMLW na 2018   (pdf)
  d. Nowy regulamin Rady Nadzorczej 2018   (pdf)  15.09.2017r.


  Informacja o rozpoczęciu
  sezonu grzewczego z dniem 19.09.2017r

  OGŁOSZENIE   (pdf)  19.05.2017r.  26.04.2017r.


  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

  odbędzie się w częściach:

  część I - odbędzie się w dniu 18 maja 2017r. o godz. 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II - odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. o godz. 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Materiały na Walne Zgromadzenie:
  0. Porządek obrad WZ (pdf)
  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016   (pdf)
  2. Sprawozdanie Zarządu SML-W za 2016   (pdf)
  3. Projekty uchwał WZ   (pdf)
  4. Regulamin obrad WZ   (pdf)  13.04.2017r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 2   (pdf)  15.02.2017r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 11   (pdf)  11.01.2017r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 23   (pdf)  21.11.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal użytkowy w Trzciance - ul. Broniewskiego
  (przy bloku na os. Słowackiego nr 6)   (pdf)  09.06.2016r.

  Wnioski do protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
  Walnego Zgromadzenia SMLW w Trzciance

  Zawiadomienie Zarządu SMLW w Trzciance   (pdf)  23.05.2016r.
  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

  odbędzie się w częściach:

  część I - odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. o godz. 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II - odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


 • Materiały na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance (pdf)  25.04.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. 25 Lecia 6   (pdf)  07.04.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3   (pdf)  21.03.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3   (pdf)
  01.03.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3   (pdf)
  10.02.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 5   (pdf)
  11.01.2016r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 11   (pdf)
  08.12.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. 25 Lecia 1   (pdf)
  16.11.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. 25 Lecia 1   (pdf)
  23.10.2015r.

  KRYTA PŁYWALNIA


  Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie informacje
  związane z propozycją budowy krytej pływalni w Trzciance
  i umieściliśmy je pod adresem: smlw.smtvsat.pl/plywalnia.

  Jednocześnie zachęcamy wszystkich entuzjastów budowy
  takiego obiektu w Trzciance do głosowanie w ankietach
  popierających budowę krytej pływalni - np. tutaj
  lub oddanie swego głosu w ankietach zbieranych przez Stowarzyszenie Baza PCT. Twój głos też się liczy!
  01.10.2015r.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje,
  że z dniem 01.10.2015r. rozpoczęto sezon grzewczy 2015/2016  08.06.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. Dąbrowskiego 54   (pdf)  29.05.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - ul. Wojska Polskiego 96   (pdf)  14.05.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - ul. Wojska Polskiego 96   (pdf)  07.05.2015r.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje,
  że z dniem 07.05.2015r. zakończono sezon grzewczy 2014/2015  28.04.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu - ul. Wojska Polskiego 96   (pdf)  20.04.2015r.
  Z A W I A D O M I E N I E

  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

  odbędzie się w częściach:

  część I - odbędzie się w dniu 12 maja 2015r. o godzinie 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II - odbędzie się w dniu 14 maja 2015r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance informuje również, że w przekazanych (wcześniej) Państwu materiałach dotyczących Walnego Zgromadzenia
  w roku 2015, w projektach uchwał do podjęcia na obu częściach, błędnie wpisano datę podjęcia uchwał (błąd drukarski).
  W aktualnych materiałach błąd ten został już poprawiony.

  Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 • Materiały na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance (pdf)

  SPRZEDAŻ GRUZU

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorko-Własnościowa w Trzciance
  informuje, że posiada na sprzedaż gruz ceglany i gruz betonowy.

  gruz ceglany: 30,00 zł. netto za 1 tonę
  gruz betonowy: 35,00 zł. netto za 1 tonę


  Możliwość negocjacji cen przy większych zamówieniach.


  LOKALE DO WYNAJECIA

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorko-Własnościowa w Trzciance
  informuje, że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:
 • ul. Mickiewicza 1B o powierzchni 61,95 m2
 • (piwniczny) na os. Zacisze 6 o powierzchni 61,90 m2
 • (piwniczny) na os. Zacisze 7 o powierzchni 59,70 m2
  Termin objęcia lokali do uzgodnienia.
  Więcej informacji pod numerem
  tel. (67) 352-69-05 wew.30 lub wew.22

 • 30.01.2015r.

  Harmonogram wywozu nieczystości

  Informacja / harmonogram PUKiB Kombud Sp. z o.o. odnośnie wywozu nieczystości z nieruchomości zamieszkałych; na rok 2015   (pdf)


  25.03.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. Słowackiego 12   (pdf)


  23.01.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 10   (pdf)


  23.01.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Krzyżu Wlkp. - os. Młodych 3   (pdf)


  13.01.2015r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 10   (pdf)


  15.12.2014r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 10   (pdf)


  29.09.2014r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - ul. Dąbrowskiego 54   (pdf)  04.06.2014r.

  Sprzedaż lokalu

  Lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 1   (pdf)


  Lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3   (pdf)
  26.05.2014r.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance zaprasza
  wszystkie dzieci na festyn "Sportowy Dzień Dziecka",
  który odbędzie się w dniu 31-05-2014 na boisku Orlik 2012
  przy Gimnazjum nr 1 w Trzciance

  Poniżej szczegółowy program festynu

  Atrakcją festynu, wzorem lat ubiegłych, będzie MAŁY WYŚCIG KOLARSKI dla najmłodszych, który zostanie rozegrany o godzinie 16.oo

  Zapisy uczestników podczas trwania festynu
  - do godziny 15:30.

  Trasa wyścigu kolarskiego dla dzieci
  będzie przebiegać ulicą Spółdzielców.

  Start ul. Spółdzielców - przy bloku nr 10 os. Słowackiego,
  a następnie przejazd ulicą Spółdzielców
  i meta na wysokości Banku BGŻ.

  Zabezpieczenie trasy wyścigu zapewni Straż Miejska Trzcianki oraz Komisariat Policji w Trzciance.

  Wszyscy uczestnicy wyścigu
  muszą BEZWZGLĘDNIE posiadać kaski ochronne.
  Osoby bez kasków ochronnych nie będą
  dopuszczone do zawodów.
  09.05.2014r.

  I N F O R M A C J A
  DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT
  ZA ŚMIECI !!!


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
  Własnościowej w Trzciance informuje, że od dnia
  1 czerwca 2014r., ulegają zmianie zasady ustalania opłat
  z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Opis nowych zasad i informacje na temat sposobu
  ustalania opłat znajdują się w załączniku nr 1.

  Wzór oświadczenia dotyczącego ilości osób
  zamieszkujących w lokalu - załącznik nr 2.


  Dokumenty:
  0. Pełna treść zawiadomienia o zmianie opłat.   (pdf)

  1. Oświadczenie właściciela lokalu.   (pdf)
  21.05.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 1
  21.05.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3
  07.05.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 1
  07.05.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3
  07.05.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg nr 2 - lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych 3
  31.03.2014r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część I
  odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014r. o godzinie 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II
  odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  0. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu.
  1. Porządek obrad.
  2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeprowadzania WZ.
  3. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2013 rok.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Trzciance za 2013 rok.
  5. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.  22.04.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 3   (pdf)
  14.04.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu Wlkp - os. Młodych 3   (pdf)
  04.04.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Zacisze 3   (pdf)
  10.03.2014r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Słowackiego 34   (pdf)
  16.09.2013r.
  OGŁOSZENIE

  W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2013/2014 administracja Spółdzielni Mieszkaniowej prosi
  o otwarcie zaworów grzejnikowych, co pozwoli na odpowietrzenie instalacji i prawidłowy rozruch ogrzewania.

  Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać
  do administracji Spółdzielni osobiście lub telefonicznie
  w godzinach urzędowania:
  673526905, 673526906, 673526907

  lub po godzinach pracy: 509-445-803  10.09.2013r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zwołuje

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  które odbędzie się w dniu 07 października 2013r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty do pobrania:
  1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu.  06.09.2013r.

  Aktualne przetargi


  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. 27 Stycznia 11   (pdf)
  01.07.2013r.

  Gospodarka odpadami komunalnymi

  Przekazujemy Państwu informację Burmistrza miasta Trzcianki,
  Krzysztofa Czarneckiego w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi
  na terenie Miasta i Gminy Trzcianka, obowiązującymi od lipca 2013r.

  Treść komunikatu   (pdf)
  24.06.2013r.

  Aktualne przetargi

  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. Słowackiego 6   (pdf)

  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 11   (pdf)
  29.05.2013r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  zawiadamia, że w oparciu o par. 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni

  członek Spółdzielni w wymaganym terminie, wniósł
  o zmianę porządku obrad i złożył projekt uchwały
  na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance.


  Poniżej, przedstawiamy pełną treść zawiadomienia,
  nowy porządek obrad oraz projekt uchwał:

  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o zmianie Porządku Obrad
  2. Porządek obrad po zmianach
  3. Projekt uchwały wniesiony przez Członka SML-W
  4. Wniosek dla Komisji Uchwał i Wniosków wniesiony przez Członka SML-W  20.05.2013r.

  INFORMACJA

  Informacja o systemie gospodarowania
  odpadami komunalnymi dla mieszkańców
  zasobów spółdzielczych w Trzciance (pdf)


  Oświadczenie dla mieszkańców zasobów spółdzielczych w Trzciance (pdf)


  Informacja o systemie gospodarowania
  odpadami komunalnymi dla mieszkańców
  zasobów spółdzielczych w Krzyżu (pdf)


  Oświadczenie dla mieszkańców zasobów spółdzielczych w Krzyżu (pdf)  16.05.2013r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część I
  odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013r. o godzinie 16:30
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II
  odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu.

  2. Porządek obrad.
  3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeprowadzania WZ
       oraz okreslenia zasad wyboru Rady Nadczorczej na nową kadencje.

  4. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2012 rok.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SML-W w Trzciance za 2012 rok.
  6. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.

  7. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej SML-W.
  8. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.  24.03.2013r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
  do lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 54/6

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  14.03.2013r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
  do lokalu mieszkalnego przy ul. 27 Stycznia 10/9

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  12.12.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  (wraz z udziałem w gruncie) położonego na os. Zacisze 7/6

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  22.11.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  (wraz z udziałem w gruncie) położonego na os. Zacisze 7/6

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  22.11.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  (wraz z udziałem w gruncie) położonego na os. Słowackiego 1/24

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  05.11.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
  (wraz z udziałem w gruncie) położonego na Os.Słowackiego 1/24

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  24.10.2012r.

  INFORMACJA

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorko-Własnościowa w Trzciance informuje,
  że posiada do wynajęcia dwa lokale użytkowe - piwniczne:
 • na os. Słowackiego 14 o powierzchni 25,00 m2
 • na os. Słowackiego 21 o powierzchni 22,40 m2

  Termin objęcia lokali do uzgodnienia.
  Więcej informacji pod numerem tel. (67) 352-69-05 w.30 lub w.58  25.09.2012r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje, że w dniu 26 września 2012r. (środa) rozpocznie się podawanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania.

  Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych, co pozwoli na odpowietrzenie instalacji i prawidłowy rozruch ogrzewania.  17.09.2012r.

  PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

  SMLW informuje, że od godziny 18:oo dnia 19.09.2012r. (środa)
  do godziny 22:oo dnia 21.09.2012r. (piątek)
  nastąpi całkowita przerwa w dostawie ciepłej wody.

  Przerwa w dostawie ciepłej wody będzie dotyczyła
  następujących budynków:
  Os.Słowackiego 1-6, 8-10, 33-34, ul.Strażacka 1 i 3,
  ul.Dąbrowskiego 15-15a, 46-47, 49-50, ul.Mickiewicza 60-62.

  Za niedogodności przepraszamy.
  10.09.2012r.

  SEZON GRZEWCZY

  W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2012/2013 administracja Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych, co pozwoli na odpowietrzenie instalacji i prawidłowy rozruch ogrzewania.

  Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać do administracji Spółdzielni osobiście lub telefonicznie: nr telefonu 67 352-69-05, 67 352-69-06, 67 352-69-07 w godzinach urzędowania lub w przypadku awarii 509-445-803 po godzinach pracy.  30.08.2012r.

  NAGRODA ZA INFORMACJĘ O PODPALACZU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
  w Trzciance zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich osób,
  które mogą przyczynić się do ustalenia sprawcy lub sprawców
  pożaru, który miał miejsce z 27 na 28 sierpnia, w Trzciance
  na terenie placu opałowego położonego przy kotłowni rejonowej.

  Osoby, które są w posiadaniu informacji mogących przyczynić się
  w znacznym stopniu do ustalenia sprawcy lub sprawców
  podpalenia prosimy o bezpośredni kontakt
  z Komisariatem Policji w Trzciance.

  W przypadku przekazania informacji, dzięki którym sprawca
  lub sprawcy zostaną ustaleni i skazani Zarząd Spółdzielni
  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance przewiduje
  nagrodę w wysokości 1 000 zł.  24.08.2012r.

  WAŻNA INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje, że w związku z koniecznością wymiany zaworów na sieci magistralnej oraz z prowadzoną inwestycją polegającą na budowie węzłów cieplnych i koniecznością wykonania nowych przyłączy ciepłej wody wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do lokali mieszkalnych i użytkowych.

  Począwszy od godzin rannych dnia 28 sierpnia 2012r., będzie dostępna ciepła woda o obniżonych parametrach a od godziny 1200 dnia 28 sierpnia 2012r., (wtorek) do godziny 1200 dnia 31 sierpnia 2012r., (piątek) nastąpi całkowita przerwa w dostawie ciepłej wody.

  Przerwa w dostawie ciepłej wody będzie dotyczyła następujących budynków:
  Os. Słowackiego 1 do 34, ul. Strażacka 1 i 3, ul. Dąbrowskiego 15, 15a, 47, 49, 50 oraz ul.Mickiewicza 60 i 62
  06.07.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  informuje że posiada lokal użytkowy do wynajęcia
  położony na os. Słowackiego 14 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  06.07.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
  do lokalu mieszkalnego przy ul. 27 Stycznia 10 / 4 w Trzciance

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  05.06.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na najem spółdzielczego lokalu
  użytkowego położonego na os. Słowackiego 14 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)
  01.06.2012r.

  ZAWIADOMIENIE

  Propozycja Rady Nadzorczej SML-W Trzcianka w sprawie kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni w celu wyboru delegatów na V kongres Spółdzielczości

  1. Pełna treść zawiadomienia   (pdf)  24.05.2012r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  zawiadamia, że w oparciu o par. 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni

  członek Spółdzielni w wymaganym terminie, wniósł
  o zmianę porządku obrad i złożył projekt uchwały
  na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance.


  Poniżej, przedstawiamy pełną treść zawiadomienia,
  nowy porządek obrad oraz wniesiony projekt uchwały i wniosek:

  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o zmianie porządku obrad
  2. Porządek obrad po zmianach
  3. Projekt uchwały wniesiony do porządku obrad
  4. Wniosek złożony do protokołu Komisji Wniosków i Uchwał  22.05.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na najem spółdzielczego lokalu
  użytkowego położonego na os. Słowackiego 14 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  10.05.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności
  lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w gruncie)
  położonego na os. Zacisze 3/17 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)
  11.05.2012r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część I
  odbędzie się w dniu 04 czerwca 2012r. o godzinie 17:00
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II
  odbędzie się w dniu 06 czerwca 2012r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
  2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia
  3. Porządek obrad
  4. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2011 rok
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w Trzciance za 2011 rok
  6. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
  6a. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10
  7. Bilans na dzien 31-12-2011r.
  8. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 - 31.12.2011  11.05.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na najem spółdzielczego lokalu
  użytkowego położonego na os. Słowackiego 14 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  25.04.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na najem spółdzielczego lokalu
  użytkowego położonego na Os.Słowackiego 14 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  23.04.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności
  lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w gruncie)
  położonego na Os.Zacisze 3/17 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  16.04.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności
  lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w gruncie)
  położonego na Os.Zacisze 3/17 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  29.03.2012r.

  ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności
  lokalu mieszkalnego (wraz z udziałem w gruncie)
  położonego na Os.Zacisze 3/17 w Trzciance.

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)  09.12.2011r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje,
  iż w bieżącym miesiącu rachunki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla zasobów
  mieszkaniowych położonych w Trzciance na os. Zacisze,
  os. Słowackiego oraz przy ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza,
  ul. Dąbrowskiego zostaną dostarczone w terminie
  późniejszym z powodu awarii systemu i oprogramowania sterującego rozliczaniem mediów.

  Za niedogodności przepraszamy.  14.11.2011r.

  Szanowni Abonenci TTUKST
  informujemy, że w ostatnim czasie pojawiają się osoby,
  które namawiają abonentów TTUKST do instalacji telewizji cyfrowej poprzez zewnętrzną antenę (tzw. talerz),
  argumentując to zaprzestaniem działalności TTUKST
  w związku z wyłączeniem nadawania sygnału analogowego.


  Zapewniamy Państwa, że TTUKST nie zaprzestaje
  działalności, a telewizja analogowa
  nadal będzie dostępna w TTUKST.

  Sygnał analogowy zostanie
  wyłączony dla anten naziemnych,
  a TTUKST nie jest operatorem naziemnym,
  ale operatorem kablowym.

  Jednocześnie informujemy, że wyłączany sygnał analogowy
  z anten naziemnych, zostaje zastąpiony BEZPŁATNYM
  sygnałem cyfrowym.

  Informujemy również, że TTUKST aktualnie prowadzi
  rozmowy w sprawie leasingu urządzeń do nadawania telewizji cyfrowej.

  29.08.2011r.

  01.07.2011r.
  29.06.2011r.

  INFORMACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Informacja w/s prowizji od wpłat gotówkowych dokonywanych
  w oddziałach i agencjach PKO BP S.A.   (pdf)  Informacja w/s pobierania odestek ustawowych
  od nieterminowych wpłat   (pdf)


  20.06.2011r.  ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU


  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu   (pdf)  03.06.2011r.  PRZETARG NIEOGRANICZONY


  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg
  na modernizację systemów zaopatrzenia w energię cieplną
  w kotłowni na ul. Konopnickiej w Trzciance

  Dokumenty do pobrania:

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   (pdf)
  3. Projekt Techniczny   (pdf/jpg w zip)
  4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot   (pdf w zip)
  Aktualizacja: 13.06.2011r.
  5. Odpowiedzi na pytania dodatkowe do SIWZ [2]   (pdf)


  03.06.2011r.
  25.05.2011r.
  04.05.2011r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  zawiadamia, że w oparciu o par. 61 ust. 2 Statutu Spółdzielni

  członkowie Spółdzielni w wymaganym terminie, wnieśli
  o zmianę porządku obrad i złożyli projekty uchwał
  na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance.


  Poniżej, przedstawiamy pełną treść zawiadomienia,
  nowy porządek obrad oraz projekty uchwał:

  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o Zmianie Porządku Obrad

  2. Porządek obrad po zmianach
  3. 1. projekt uchwały wniesiony przez Członka SML-W
  4. 2. projekt uchwały wniesiony przez Członka SML-W


  12.05.2011r.


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje,
  iż z dniem 11.05.2011r. zakończono sezon grzewczy 2010/2011  04.05.2011r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni
  zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część I
  odbędzie się w dniu 25 maja 2011r. o godzinie 16:00
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II
  odbędzie się w dniu 26 maja 2011r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni3 Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
  2. Uchwała Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń
  3. Porządek obrad
  4. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2010 rok
  5. Bilans na dzien 31-12-2010r.
  6. Rachunek zysków i strat za okres 31-12-2010


  22.04.2011r.  ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGÓW NIEOGRANICZONYCH


  KOTŁOWNIA - os. Zacicze   (pdf)

  KOTŁOWNIA - ul. Konopnickiej   (pdf)  01.04.2011r.  PRZETARGI NIEOGRANICZONE


  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg
  na modernizację systemów zaopatrzenia w energię cieplną:

  a) w kotłowni na os. Zacisze w Trzciance (dokumenty do pobrania)


  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   (pdf)
  3. Projekt Techniczny   (pdf/jpg w zip)
  4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot   (pdf w zip)
  5. Odpowiedzi na pytania do SIWZ ZACISZE (część 1)   (pdf)
  6. Odpowiedzi na pytania do SIWZ ZACISZE (część 2)   (pdf)  b) w kotłowni na ul. Konopnickiej w Trzciance (dokumenty do pobrania)


  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)


  01.04.2011r.
  22.03.2011r.

  OFERTA SPRZEDAŻY NOWYCH GARAŻY  02.03.2011r. / 30.03.2011r.  Przetarg unieważniono - treść komunikatu: [kliknij]

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg
  na modernizację systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach
  SMLW Trzcianka. Dostępne do pobrania dokumenty:

  1. Pełna treść ogłoszenia   (pdf)


  02.03.2011r.
  05.01.2011r.  26.04.2010r.

  Aktualne przetargi

  1. Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia   (pdf)
  2. Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - os. 25 Lecia   (pdf)
  3. Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu - os. Młodych   (pdf)


  20.10.2010r.

  Aktualne przetargi

  Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia 23   (pdf)  09.09.2010r.

  OGŁOSZENIE

       W związku z planowanym od dnia 13.09.2010r. uruchomieniem sezonu grzewczego 2010/2011 administracja S.M. prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych co pozwoli na odpowietrzenie instalacji i prawidłowy rozruch ogrzewania.

       Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać do administracji SM osobiście lub telefonicznie: nr telefonu 67 352-69-05, 67 352-69-06, 67 352-69-07 w godzinach urzędowania lub w przypadku awarii 509-445-803 po godzinach pracy.


  01.09.2010r.

  INFORMACJA


       W związku z bardzo częstymi awariami sieci TPsa, aktualne numery telefonów do SML-W to:
  67 352-69-05
  67 352-69-06
  67 352-69-07  30.06.2010r.

  Protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance

  1. Protokół z części I Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2010r. (pdf)
  2. Protokół z części II Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2010r. (pdf)
  2. Protokół z posiedzenia Prezydium Członków. (pdf)


  24.06.2010r.

  Aktualne przetargi

  Przetarg - lokal użytkowy w Trzciance - ul. Kościuszki 1-2   (pdf)


  18.06.2010r.

  Uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenie:

  1. Uchwała nr 1/2010 - w sprawie zatwierdzenia protokołu z części pierwszej Walnego Zgromadzenia, z dnia 17 czerwca 2009r.
  2. Uchwała nr 2/2010 - w sprawie zatwierdzenia protokołu z części drugiej Walnego Zgromadzenia, z dnia 18 czerwca 2009r.
  3. Uchwała nr 3/2010 - w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Rady Nadzroczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni.
  4. Uchwała nr 4/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawodzania finansowego za 2009r. i podziału zysku bilansowego na zwiększenie funduszu zasobowego.
  5. Uchwała nr 5/2010 - w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spóldzielni za 2009r.
  6. Uchwała nr 6/2010 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2009r.
  7. Uchwała nr 7/2010 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Prezesowi Spółdzielni Tadeuszowi Mańczakowi.
  8. Uchwała nr 8/2010 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Zastępcy Prezesa Spółdzielni Feliksowi Wawrzyniakowi.
  9. Uchwała nr 9/2010 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Członekowi Zarządu Andrzejowi Ciji.
  10. Uchwała nr 10/2010 - w sprawie uchwalenia zmian w statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance.
  11. Poprawka do projektu uchwały nr 10/2010 - poprawka zgłoszona przez członka Tadeusza Osowieckiego.  25.05.2010r.

  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance

  AKTUALIZACJA


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance informuje, że w dniu 24 maja 2010 roku, wpłynął wniosek
  o zmianę projektu uchwały nr 10/2010
  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance w sprawie zmian Statutu Spółdzielni i uzupełnienie załącznika nr 1 do tej uchwały o punkt 8 w brzmieniu:

  8). w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Rada Nadzorcza składa się z 8 członków  Dodatkowo, w piśmie z dnia 24 maja 2010r., wniesiono również o ujęcie w protokóle Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance, wniosku do Rady Nadzorczej Spółdzielni o zmianę sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów wywozu nieczystości stałych.


  18.05.2010r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część I
  odbędzie się w dniu 9 czerwca 2010r. o godzinie 16:00
  w sali Kina "POLONIA" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część II
  odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

  2. Uchwała o terminach Walnym Zgromadzeniu
  3. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2009 rok
  4. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SML-W w Trzciance
  5. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej SML-W w Trzciance
  6. Bilans na dzien 31-12-2009r.
  7. Rachunek zysków i strat w latach 2008 i 2009  26.04.2010r.

  Aktualne przetargi:
  1. Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - ul. 27 Stycznia   (pdf)
  2. Przetarg - lokal mieszkalny w Trzciance - ul. Dąbrowskiego   (pdf)  01.12.2009r.

  Informujemy, że z dniem 01.12.2009r. zmianie ulega nr telefonu Administracji
  SM-LW w Krzyżu Wlkp. Poprzedni numer: 67-325-69-62 zostaje zamieniony na nowy, tj. 67-344-16-33  01.10.2009r.

  Aktualne przetargi: Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu   (pdf)  29.09.2009r.

  !!! UWAGA !!!

  Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu
  29. września br nastapi rozruch centralnego ogrzewania.
  Ciepło w budynkach będzie włączane sukcesywnie w dniach 29.09. do 30.09.

  Przypominamy o obowiązku otworzenia zaworów grzejnikowych w celu płynnego odpowietrzenia instalacji.  26.05.2009r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  Działając na podstawie par. 60 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że

  WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
  W TRZCIANCE


  odbędzie się w częściach:

  część pierwsza
  odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009r. o godzinie 16:30
  w sali Kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.

  część druga
  odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Włanościowej
  w Trzciance os. Słowackiego 24.


  PORZĄDEK OBRAD
  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance

  1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zebrania.
  2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-cy Przewodnicząceg, 2 Sekretarzy).
  3. Głosowanie nad:
  a) przyjęciem porządku obrad,
  b) przyjęciem protokołu Walnego Zgromadzenia:
  - części I z dnia 14 maja 2008r. (uchwala nr 1),
  - części II z dnia 15 maja 2008r. (uchwala nr 2).
  4. Wybór Komisji:
  a) mandatowej,
  b) uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2008 rok.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2008 rok.
  7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz o wynikach przeprowadzonych lustracji i kontroli.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok (uchwała nr 3),
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 rok (uchwała nr 4),
  c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok (uchwała nr 5),
  d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2008 rok (uchwała nr 6, 7, 8),
  10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr 9).
  11. Zakończenie
  >>> Sprawozdanie 2009  (pdf) <<<

  Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia  (pdf)  02.04.2009r.

  !!! OGŁOSZENIE !!!

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa przy Lubmorze, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" ufundowały nagrodę w wysokości łącznej 600zł dla osoby, która wskaże lub przyczyni sie do ujęcia sprawcy podpaleń śmietników i pojemników na śmieci.

  Zdarzenie miało miejsce w nocy z 29/30 marca br na Os. Słowackiego w Trzciance. Spalono 7 śmietników i 16 pojemników na śmieci o łącznej wartości ok 30 tys.zł.

  Istotne fakty, które pomogą w ustaleniu i ujęciu sprawcy prosimy zgłaszać na Komisariacie Policji w Trzciance.  11.03.2009r.

  Aktualne przetargi:
  (Lokal użytkowy przy ul.Broniewskiego 17a w Trzciance):
  1. Przetarg na sprzedaż lokalu uzytkowego   (pdf)
  2. Przetarg na najem lokalu uzytkowego (cel gastronomiczny)   (pdf)
  3. Przetarg na najem lokalu uzytkowego (cel dowolny)   (pdf)

  4. Przetarg - lokal mieszkalny w Krzyżu   (pdf)


  29.01.2009r.

  Informujemy, iż osoby pragnące otrzymać rozliczenie roczne kosztów poniesionych na abonament internetowy w celu odliczenia od podatku dochodowego za rok 2008; proszone są o zgłaszenie się w tym celu do działu czynszowego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnościowej - parter, pokój nr 5 (obok kasy). Ewentualny numer kontaktowy: 67 352-69-05 wew.52


  31.12.2008r.

  OGŁOSZENIE

  Informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
  planuje budowę nowego kompleksu mieszkaniowego,
  zlokalizowanego na Os.Poniatowskiego (zbieg ulic Fałata i Witosa).
  Więcej informacji na specjalnej podstronie.  19.09.2008r.

  Od 17 września br. od godzinie 8.oo rozpoczynamy rozruch centralnego ogrzewania w budynkach. Prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych oraz zakończenie wszelkich prac na instalacji centralnego ogrzewania.


  16.06.2008r.

  Aktualne przetargi:
  1. Mieszkanie w Krzyżu, os. Młodych 3/4   (pdf)


  06.05.2008r.

  Program Festynu Rodzinnego w dniu 01.06.2008r. (pdf)  09.05.2008r.


        Poniżej zamieszczamy harmonogram obchodów 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance

  >>> HARMONOGRAM (pdf) <<<  06.05.2008r.

        Z okazji 50-Lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance organizujemy zawody wędkarskie spinningowe

  O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SM

  Zawody odbęda się w dniu 18 maja 2008r. o godzinie 8.oo na Jeziorze Logo.
  Zapisy przyjmowane są w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej, pokój 6,7 w godzinach urzędowania. Termin zgłoszeń do 12 maja br. do godziny 12.oo.
  Wpisowe w kwocie 8 zł. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia. Atrakcyjne nagrody!


  23.04.2008r.

  Z A W I A D O M I E N I E


  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  zawiadamia, że


  WALNE ZGROMADZENIE


  część pierwsza

  odbędzie się w dniu 14 maja 2008r. o godzinie 16:30
  w sali Kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.


  część druga

  odbędzie się w dniu 15 maja 2008r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzieli Mieszkaniowej w Trzciance os. Słowackiego 24.


  Dokumenty:
  1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
  1a. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia KOREKTA
  2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SML-W w Trzciance
  3. Sprawozdanie Zarządu SML-W w Trzciance za 2007 rok
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia SML-W w Trzciance


  Okładka okolicznościowa na materiały z Walnego Zgromadzenia  10.04.2008r.

  Aktualne przetargi:
  1. Mieszkanie w Krzyżu, ul.Wojska Polskiego 20/2   (pdf)


  20.02.2008r.

  Aktualne przetargi:
  1. Unieważnienie przetargu, ul.Dąbrowskiego 54/1 z 15/02/2008r.   (pdf)
  2. Przetarg Mieszkanie w Trzcianka, ul.Dąbrowskiego 54/1   (pdf)
  3. Oświadczenie do w/w przetargu mieszkania   (pdf)


  28.01.2008r.

  Aktualne przetargi:
  1. 2008-01-28 : Lokal w Trzcianka, ul.Broniewskiego 17C   (pdf)
  2. 2008-02-15 : Mieszkanie w Trzcianka, ul.Dąbrowskiego 54/1   (pdf)
  3. 2008-02-15 : Lokal w Trzcianka, ul.Mickiewicza 21A   (pdf)
  4. 2008-02-15 : Mieszkanie w Krzyż Wlkp., Os.Młodych 3/7   (pdf)
  5. 2008-02-18 : Ogłoszenie o zamówieniu /dot. wywozu nieczystości/   (pdf)


  14.11.2007r.

  Z A W I A D O M I E N I E

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE


  działając na podstawie paragrafu 60 Statutu Spółdzielni

  zawiadamia

  że

  NADZWYCZAJNE ZEBRANIE
  PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW


  odbędzie się w dniu 28 listopada 2007r. o godzinie 16:30
  w sali Spółdzieli Mieszkaniowej w Trzciance os. Słowackiego 24.

  W przypadku nie dojścia do skutku Zebrania
  w dniu 28.11.2007r o godz. 16:30

  Zarząd zwołuje Zebranie w drugim terminie
  28.11.2007r o godzinie 16:45

  (na podstawie paragrafu 62 ust. 2 Statutu SMLW w Trzciance)


  Dokumenty:
  1. Porządek obrad
  2. Autopoprawka do zmian statutu
  3. Uchwała - zatwierdzenie porządku obrad
  4. Uchwała - przyjęcie protokołu
  5. Uchwała - zmiany w statucie
  6. Załącznik nr 1. - zmiany w statucie
  7. Uchwała - zatwierdzenie regulaminu WZ
  8. Załącznik nr 1. - regulamin WZ
  9. Uchwała - wyrażenie zgody
  10. Uchwała - zbycie lokali użytkowych
  11. Załącznik nr 1. - zestawienie lokali do uchwały
  12. Uchwała - zbycie nieruchomości
  13. Uchwała - świadczenia za pracę w organach
  14. Załącznik nr 1 - regulamin


  26.10.2007r.

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

  zaprasza na

  ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
  CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  które odbędą się w następujących terminach

  5 listopada 2007r - godz. 17.oo
  os. Zacisze, ul. 27 Stycznia, ul. Grunwaldzka, ul. Kościuszki, os. Grottgera, ul. Konopnickiej, os. 25 Lecia, ul. Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza oraz członkowie oczekujący Trzcianka.

  6 listopada 2007r - godz. 17.oo
  os. Słowackiego, ul. Strażacka.

  W SALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OS. SŁOWACKIEGO 24


  7 listopada 2007r - godz. 17.oo
  Krzyż Wlkp. i członkowie oczekujący.

  W SALI KINA "POLONIA" UL. WOJSKA POLSKIEGO 11


  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór:
   1. Komisji Wnioskowej
   2. Komisji Skrutacyjno - Mandatowej
  4. Omówienie projektów uchwał dotyczących
   1. zmian w statucie Spółdzielni
   2. zmian w regulaminie Zebrania Przedstawicieli Członków
   3. wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na rozliczenie kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od osób na rzecz, których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu,
   4. zbycia lokali handlowych oraz nieruchomości gruntowych
   5. ustalenia wysokości diet dla organów Spółdzielni
  5. Dyskusja i wolne wnioski
  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków
  7. Zakończenie.
  Projekt zmian statutu SMLW Trzcianka:
  Status SMLW - zmiany 2007  15.09.2007r.

        W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2007/2008, Administracja SMLW prosi o otwarcie zaworów grzejnikowych co pozwoli odpowietrzyć instalację i zapewni prawidłowy rozruch ogrzewania. Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać do Administracji SMLW osobiście lub telefonicznie nr telefonu 67 352-69-05 w godzinach urzędowania lub 0 509-445-803 po godzinach pracy.  01.09.2007r.

        Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa weszła na rynek jako najtańszy operator telekomunikacyjny świadczący krajowe i zagraniczne usługi telefoniczne.
        SemTel, bo taką nazwę nosi sieć telefoni cyfrowej, to przede wszystkim bardzo konkurencyjne opłaty abonamentowe ze znaczną ilością wliczonych bezpłatnych minut oraz stawki połączeń zarówno krajowych jak również zagranicznych.
        Konkurencyjne ceny oraz przede wszystkim profesjonalna obsługa klienta, to atut, którego mogą nam pozazdrościć inni krajowi operatorzy.
        Warto dodać, że konkurencyjność to nie tylko tanie opłaty za połączenia czy niskie opłaty abonamentowe, lecz przede wszystkim lokalizacja biura operatora, możliwość osobistego spotkania z osobami, które nadzorują całą sieć. Sugestie oraz uwagi naszych Abonentów pomagają nam w jeszcze lepszej drodze rozwoju naszej sieci, a każdy Abonent traktowany jest indywidualnie.
        Zalety wspomniane oraz szereg innych pozwala na pozyskiwanie nowych, coraz bardziej zadowolonych Abonentów, zarówno w zasięgu tv kablowej, jak także tych spoza obszaru jej działania.

  Szczegóły na stronie: www.semtel.pl lub pod numerem: 67 352 69 00  24.05.2007r.

  W tym dniu, w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, os. Słowackiego 24 miało miejsce Zebranie Przedstawicieli Członków.


  Dokumenty do pobrania:

  Zbiorczy dokument zawierający wszystkie materiały

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance za 2006 rok


  Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
  Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance za 2006 rok  xx


 • Nasze Kino, Internet
  i cyfrowa Telefonia


  Elektroniczne Biuro
  Obsługi Klienta
  WNIOSEK O DOSTĘP  INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

  39 MIESZKAŃ
  przy ul.Matejki 3
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  24 MIESZKANIA
  przy ul. Matejki 3c
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  9 GARAŻY
  w Krzyżu Wlkp.


  29 MIESZKAŃ
  PRZY UL.MATEJKI 3d  -+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-          ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance                     Ogólne warunki użytkowania

  WebDesign: BloodMan      

  Secured by NetCrush