Zgodnie z zaleceniami Rządu RP, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w biurach i urzędach -

a wszelkie sprawy załatwiać w miarę możliwości środkami komunikacji elektronicznej - telefon, e-mail, e-bankowość.


Aktualności i komunikaty  

Historia Spółdzielni  

Zasoby Spółdzielni  


Struktura organizacyjna  

Akty prawne  

Dokumenty do pobrania  

Kontakt z SMLW  

Kontakt z SMLW o/Krzyż  


Galeria zdjęć  

60 lat SMLW Trzcianka  

Dostęp do internetu  

Telefonia Cyfrowa  


Ochrona Danych Osobowych  


Informacje związane  
z SARS-2 / CoVid-19  





NOWA INWESTYCJA

29 MIESZKAŃ
PRZY UL.MATEJKI 3d






Posiadamy do wynajmu

MIEJSCA PARKINGOWE




DOMY JEDNORODZINNE

na ul.Fabrycznej / Matejki

NOWA INWESTYCJA




14.10.2020r.

INFORMACJA n/t gospodarki odpadami

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka (Uchwała nr XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dn. 30.10.2019r.)

wszelkie odpady znajdujące się w altanie śmietnikowej
NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA POJEMNIKAMI.
Podłoże altany śmietnikowej nie może być nimi zanieczyszczone!!!


Apelujemy o dołożenie wszelkiej staranności w sposobie gromadzenia odpadów w altanie śmieciowej. Brak zmiany sposobu gromadzenia odpadów może prowadzić do znacznego wzrostu opłaty za odpady komunalne i indywidualnych kar pieniężnych do 500 zł.



21.09.2020r.

Zniszczenia elewacji

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ufundował nagrodę w wysokości 1000,00 zł
za wskazanie sprawcy wandalizmu - zniszczenie elewacji budynków
Os. Słowackiego 11, ul.Mickiewicza 1B, ul.Dąbrowskiego 53.

Informacje mogące przyczynić się do ujęcia sprawcy prosimy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Komisariacie Policji w Trzciance.





26.08.2020r.

Walne Zgromadzenie SMLW Trzcianka

Zawiadamiany że WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE odbędzie się w 2 częściach:

CZĘŚĆ I - odbędzie się w dniu 17.09.2020r. o godzinie 16:00
w sali kina „POLONIA” w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 11.

CZĘŚĆ II – odbędzie się w dniu 21.09.2020r. o godzinie 16:30
w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Trzciance, os.Słowackiego 24

Z uwagi na potencjalne zagrożenie związane z epidemią koronawirusa,
podajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spotkań:

 • zachowanie dystansu społecznego, minimum 1,5 metra pomiędzy osobami,
 • zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku,
 • pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku
 • Informujemy, że na spotkania nie zostaną wpuszczone osoby,
  których temperatura ciała przekracza 37,5ºC.



  20.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia

  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-29 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (1)
  2020-07-29 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (2)

  2020-08-04 Informacja z otwarcia ofert
  2020-08-04 Wybór oferenta

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  03.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-15 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-15 Wybór oferenta

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  15.06.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-01 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-01 Rozstrzygnięcie przetargu

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  04.06.2020r.

  INFORMACJA

  Informujemy, że w dniu 12.06.2020r. (piątek)
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
  (w tym Kasa Spółdzielni) będą nieczynne.

  Awarie można zgłaszać w godz. 7:00 - 22:00 pod nr:
  tel. 509-445-802 (elektryczne)
  tel. 509-445-803 (hydrauliczne)
  tel. 509-445-975 (internet)
  tel. 792-993-572 (internet)



  03.06.2020r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
  zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  położonych na os. Poniatowskiego w Trzciance.

  Dokumenty do pobrania:
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. lokalizacja działki 3615/1
  03. lokalizacja działki 3615/2



  27.05.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że
  od 01.06.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w godzinach:

  poniedziałek: 9:00 - 16:00
  wtorek-czwartek: 8:00 - 14:00
  piątek: 8:00 - 13:00

  W trosce o Państwa i nasze, życie i zdrowie, w celu minimalizacji
  niepożądanych skutków epidemiologicznych, rekomendujemy:
  • noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych,
  • korzystanie ze środków dezynfekujących,
  • zachowanie wyznaczonych odległości.
  Spółdzielnia realizuje swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją ze wskazaniem
  na załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną bądź elektroniczną.



  26.05.2020r.

  Metody segregacji odpadów


  (po kliknięciu PDF do pobrania / wydruku)


  07.05.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  05. Załącznik 3 - Wykaz osób
  06. Załącznik 4 - Wykaz robót
  07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - wykaz
  08. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-05-18 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert

  2020-05-25 Wybór oferentów

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  09.04.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  05. Załącznik 3 - Wykaz osób
  06. Załącznik 4 - Wykaz robót
  07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - wykaz
  08. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-04-21 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1
  2020-04-22 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2
  2020-04-23 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3
  2020-04-24 Informacja z otwarcia ofert

  2020-05-05 Wybór oferentów

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  30.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od kwietnia wznawia działalność KASY SPÓŁDZIELNI.

  ŚRODKI PIENIĘŻNE BĘDZIE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE TTUKST
  (WEJŚCIE OD STRONY OS. SŁOWACKIEGO).

  KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w dniach:
  CZWARTEK w godzina 8:00 – 14:00
  PIĄTEK w godzinach 8:00 – 13:00

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance dziękuje Zarządowi TTUKST
  za możliwość wykorzystania pomieszczenia kasowego telewizji w celu ułatwienia członkom spółdzielni
  dokonania wpłat gotówkowych z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych.



  12.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od dnia 13.03.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie nieczynna do odwołania.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie rekomendujemy dokonywanie płatności
  drogą elektroniczną na indywidualne numery kont bankowych znajdujące się
  w zawiadomieniach o wysokości opłat oraz książeczkach czynszowych.



  11.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  realizując zalecenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Spółdzielnia będzie
  realizowała swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie wnosimy o załatwianie wszelkich spraw
  drogą telefoniczną bądź elektroniczną.





  Starsze informacje znajdują się w ARCHIWUM





 • Nasze Kino, Internet
  i cyfrowa Telefonia











  Elektroniczne Biuro
  Obsługi Klienta


  << eBOK >>





  INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

  39 MIESZKAŃ
  przy ul.Matejki 3
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  24 MIESZKANIA
  przy ul. Matejki 3c
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  9 GARAŻY
  w Krzyżu Wlkp.











  -+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
    ©2007-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan