Aktualności i komunikaty  

Historia Spółdzielni  

Zasoby Spółdzielni  


Struktura organizacyjna  

Akty prawne  

Dokumenty do pobrania  

Kontakt z SMLW  

Kontakt z SMLW o/Krzyż  


Galeria zdjęć  

60 lat SMLW Trzcianka  

Dostęp do internetu  

Telefonia Cyfrowa  


Ochrona Danych Osobowych  


Informacje związane  
z SARS-2 / CoVid-19  

NOWA INWESTYCJA

52 MIESZKANIA
PRZY UL.MATEJKI 3e

Posiadamy do wynajmu

MIEJSCA PARKINGOWESMLW szuka hydraulika

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Trzciance poszukuje
do współpracy osobę z doświadczeniem zawodowym w zakresie prac hydraulicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z administracją spółdzielni
pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 15
05.10.2023r.

SEZON GRZEWCZY ROZPOCZĘTY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
informuje, że w dniu 05.10.2023r. rozpoczęto sezon grzewczy 2023/2024

Prosimy o otwarcie zaworów termostatycznych co najmniej
na tydzień w celu odpowietrzenia instalacji C.O.


Ewentualne przecieki prosimy zgłaszać do Administracji Spółdzielni osobiście lub telefonicznie: w godzinach urzędowania nr telefonu (67) 352-69-05 albo po godzinach pracy 509-445-80315.09.2023r. Aktualizacja: 29.09.2023r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na zakup zestawu do projekcji cyfrowej w Kinie Osiedlowym w Trzciance;
w zakresie jak w ogłoszeniu:

  2023-10-04 Informacja z otwarcia ofert


11.09.2023r.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
informuje, że w dniu 11.09.2023r. otrzymał informację od Veolia Zachód sp. z o.o.
o planowanej przerwie w pracy kotłowni rejonowej na biomasę przy ul. Staszica 8.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 13.09.2023r. (środa)
nastąpi przerwa w pracy kotłowni pomiędzy godziną 8:00 a 18:00.
W tym czasie nie będzie dostępu do ciepłej wody użytkowej.


12.07.2023r.

SPRZEDAŻ LOKALU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
sprzeda część lokalu po byłej kotłowni na Os.Młodych w Krzyżu Wlkp. o pow. 40.70m2
z możliwością podziału na dwa lokale. Minimalna cena sprzedaży: 90 000,00 zł

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni na Os.Młodych 4 w Krzyżu Wlkp.
w terminie do dnia 21.07.2023r.

Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni
w Trzciance, os. Słowackiego 24.20.05.2023r.

WALNE ZEBRANIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się:

w dniu 15.06.2023r. o godz. 16:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 11

oraz

w dniu 19.06.2023r. o godz. 16:00 w sali kina Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24 na os. Słowackiego 24.28.02.2023r.

KOMUNIKAT ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - CHWILOWE ZMIANY BARWY I MĘTNOŚCI

Szanowni Państwo. W związku z pracami konserwacyjnymi w Centralnej Stacji
Uzdatniania Wody w Trzciance - w dniu 1 marca 2023 roku w godzinach 22:30–00:00,
mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody oraz zmiana jej barwy i mętności.

Na skutek obniżenie ciśnienia w sieci, dostawa wody do najbardziej odległych
od SUW nieruchomości lub do mieszkań na najwyższych kondygnacjach w budynkach
wielorodzinnych w TRZCIANCE ORAZ W SARCZU, NIEKURSKU, STRADUNIU, SMOLARNI, KADŁUBKU I DŁUŻEWIE - może być ograniczona.

W związku z powyższym prosimy o zgromadzenie niewielkich zapasów wody
oraz zaplanowanie czynności z jej wykorzystaniem na inne godziny.
Prace konserwacyjne są obowiązkiem każdego operatora, gwarantują prawidłowe
funkcjonowanie infrastruktury oraz ciągłość dostaw wody o wysokich parametrach
jakościowych. Przepraszamy za utrudnienia oraz zapewnimy, że przedsiębiorstwo
będzie dążyło do zminimalizowania ograniczeń w dostawie wody.19.01.2023r.

LIST OTWARTY (c.d.)

W nawiązaniu do pisma z dnia 15.12.2022r. skierowanego do Pana Krzysztofa Czarneckiego
Posła na Sejm RP w sprawie interwencji dotyczącej wysokich opłat związanych
z dostawą ciepła do zasobów spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że nie otrzymał do tej pory odpowiedzi.

Otrzymaliśmy zwrot pisma, które nie zostało podjęte w terminie.


Jednocześnie informujemy, że w dniu 19.12.2022r. przesłaliśmy Panu Posłowi
dodatkowe informacje do analizy problemu w formie wiadomości elektronicznej.21.12.2022r.

LIST OTWARTY

Z uwagi na dynamicznie rosnące ceny nośników energetycznych
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance
zwrócił się do Pana Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm RP
z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Poniżej publikujemy treść listu skierowanego do Pana Posła Krzysztofa Czarneckiego.
Po uzyskaniu odpowiedzi od Pana Posła opublikujemy ją również na naszej stronie.
07.12.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
biurowca SMLW w Trzciance; w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót

07. 2022-12-19 - Pytania do SIWZ
08. 2022-12-22 - Informacja z otwarcia ofert
09. 2023-01-03 - Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


07.12.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynku biurowca SMLW w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2022-12-15 - Pytania do SIWZ
10. 2022-12-22 - Informacja z otwarcia ofert
11. 2023-01-02 - Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


09.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
biurowca SMLW w Trzciance; w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót

07. 2022-11-18 - Pytania do SIWZ
08. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert
09. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


08.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynku biurowca SMLW w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert
10. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


31.08.2022r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się:

w dniu 22.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego

oraz w dniu 26.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.


Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Zgłoszenie kandydata do RN
03. Pełnomocnictwo
22.09.2022r.

15.07.2022r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że
w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony nowy plan działań
priorytetowych dla terenu miasta Trzcianka, rejon służbowy nr II.

Powyższy plan ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych,
ze szczególnym wskazaniem na "Deptak" przy ul. Kościuszki, gdzie wg rozpoznania istnieje
problem z osobami nadużywającymi alkohol oraz zakłócającymi ład i porzadek publiczny.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance /-/ podkom. Bernard Cimcioch


Starsze informacje znajdują się w ARCHIWUM

Nasze Kino, Internet
i cyfrowa Telefonia


Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta
WNIOSEK O DOSTĘPINWESTYCJE ZAKOŃCZONE

39 MIESZKAŃ
przy ul.Matejki 3
(na terenie byłych
Pilskich Fabryk Mebli)


24 MIESZKANIA
przy ul. Matejki 3c
(na terenie byłych
Pilskich Fabryk Mebli)


9 GARAŻY
w Krzyżu Wlkp.


29 MIESZKAŃ
PRZY UL.MATEJKI 3d-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-        ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance                     Ogólne warunki użytkowania

WebDesign: BloodMan      

Secured by NetCrush