Wstęp  

Plan garaży  

Dokumenty  

Kontakt  


OFERTA NA BUDOWĘ GARAŻU NA OS. MŁODYCH W KRZYŻU WLKP.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje, że przystępuje do realizacji inwestycji polegającej na budowie 9 garaży na os. Młodych w Krzyżu Wlkp., na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 349/13 o powierzchni 0,0435 ha.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Trzciance posiada zatwierdzony projekt budowlany i wydane na jego podstawie prawomocne pozwolenie na budowę nr 148/2015 z dnia 31.03.2015r.

Koszt budowy garażu wynosi: 27 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji i oddania do użytkowania: 31.08.2018r.

Przeniesienie własności garaży nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji inwestycji aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Trzciance. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca garażu.

Dane techniczne garażu:
 • powierzchnia użytkowa: od 16,56 m² do 17,09 m²,
 • ściany fundamentowe z bloczków betonowych,
 • ściany zewnętrzne z bloczków betonu komórkowego,
 • warstwa izolacji (podłoga, dach),
 • tynki wewnętrzne cementowo – wapienne kat. III,
 • stropodach z płyt warstwowych dachowych,
 • dwa punkty oświetleniowe w garażu,
 • podlicznik energii elektrycznej,
 • gniazdo elektryczne,
 • brama garażowa stalowa, podnoszona, ocieplana – Hörmann,
 • podjazd do garażu – betonowy.
Projekt budowlany dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Osoby zainteresowane budową garażu mogą podpisywać umowę o budowę garażu w siedzibie Spółdzielni od dnia 06.03.2018r.

-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan