Aktualności i komunikaty  

Historia Spółdzielni  

Zasoby Spółdzielni  


Struktura organizacyjna  

Akty prawne  

Dokumenty do pobrania  

Kontakt z SMLW  

Kontakt z SMLW o/Krzyż  


Galeria zdjęć  

60 lat SMLW Trzcianka  

Dostęp do internetu  

Telefonia Cyfrowa  


Ochrona Danych Osobowych  


Informacje związane  
z SARS-2 / CoVid-19  

Posiadamy do wynajmu

MIEJSCA PARKINGOWESMLW szuka hydraulika

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Trzciance poszukuje
do współpracy osobę z doświadczeniem zawodowym w zakresie prac hydraulicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z administracją spółdzielni
pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 15
09.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku
biurowca SMLW w Trzciance; w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót

07. 2022-11-18 - Pytania do SIWZ
08. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert

09. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


08.11.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynku biurowca SMLW w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2022-11-24 - Informacja z otwarcia ofert

10. 2022-11-28 - Rozstrzygnięcie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


31.08.2022r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się:

w dniu 22.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego

oraz w dniu 26.09.2022r. o godz. 16:00 w sali kina Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.


Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Zgłoszenie kandydata do RN
03. Pełnomocnictwo
22.09.2022r.

15.07.2022r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że
w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony nowy plan działań
priorytetowych dla terenu miasta Trzcianka, rejon służbowy nr II.

Powyższy plan ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych,
ze szczególnym wskazaniem na "Deptak" przy ul. Kościuszki, gdzie wg rozpoznania istnieje
problem z osobami nadużywającymi alkohol oraz zakłócającymi ład i porzadek publiczny.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance /-/ podkom. Bernard Cimcioch
07.06.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie jak w ogłoszeniu:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-23 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-29 Wybór oferenta


30.05.2022r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI19.05.2022r. (aktualizacja: 20.05.2022r.)

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie robót instalacyjnych:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-03 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-03 Wybór oferenta


17.05.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie docieplenia stropodachów:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-06-02 Informacja z otwarcia ofert

2022-06-02 Wybór oferenta


12.05.2022r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance
w zakresie robót budowlanych jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2022-05-27 Informacja z otwarcia ofert
2022-05-31 Wybór oferenta


11.02.2022r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że
w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony nowy plan działań
priorytetowych dla terenu miasta Trzcianka, rejon służbowy nrII.

Powyższy plan ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń drogowych związanych
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na os. XXV-lecia, które objęte jest znakiem
D-40 „strefa zamieszkania”. Głównym powodem wdrożenia planu jest fakt łamania
przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym przez osoby
pojazdy w miejscach do tego niewyznaczonych.

Komendant Komisariatu Policji w Trzciance /-/ kom. Jakub Namerła
23.11.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2021-12-15 - Informacja z otwarcia ofert
2021-12-15 - Wybór oferenta

27.08.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
10. 2021-09-22 Informacja z otwarcia ofert
11. 2021-09-22 Wybór oferenta

27.08.2021r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się
w dniu 22.09.2021r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego
oraz w dniu 27.09.2021r. o godz. 16:00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
03. Kluczowe zasady bezpieczeństwa

02.07.2021r.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

25.06.2021r.

ADMINISTRACJA SMLW INFORMUJE,

że w związku z informacją uzyskaną od firmy Veolia Poznań

w dniu 28.06.2021 w godz. 2.00 - 17.00


nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków
zasilanych z kotłowni przy ul. Staszica 8, tj.
os. 25 Lecia 1-14
os. Słowackiego 1-23, 33, 34
ul. Strażacka 1, 3
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47, 49
ul. Matejki 3, 3C
ul. Mickiewicza 60, 62

Przerwa spowodowana jest koniecznością
wykonania prac konserwacyjno - remontowych w kotłowni

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.02.06.2021r.

SMLW NIECZYNNA

Informujemy że w dniu 04.06.2021r. (piątek)
Spółdzielnia Mieszkaniowa (w tym biuro internetu) będą nieczynne.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.12.05.2021r.

POLICJA OSTRZEGA

04.05.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
2021-05-20: Informacja z otwarcia ofert
2021-06-01: Wybór oferenta

29.03.2021r.

COVID-19

W związku z pogorszeniem sytuacji pandemicznej,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance inofrmuje, że
od dnia 29.03.2021r. wejście do Spółdzielni będzie ograniczone.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw
drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Korespondencję można także wrzucać do urny usytuowanej w budynku SMLW w holu na parterze.

Kasa Spółdzielni pozostaje czynna - w holu kasy przebywać mogą maksymalnie 2 osoby na raz.
25.03.2021r.

Informujemy, że w dniu 30.03.2021r.
Spółdzielnia będzie czynna do godz. 11:oo

16.02.2021r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla rejonu służbowego nr II.

Priorytetowym celem do osiągnięcia będzie przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych, głównie ukierunkowane na grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscach objętym zakazem, a w szczególności w obrębie sklepów monopolowych mieszczących się na ul. Kościuszki w Trzciance.
Oceną poziomu osiągniętego rezultatu podjętych działań będą informacje od przedstawicieli społeczności lokalnych jak też samych mieszkańców i spostrzeżeń własnych dzielnicowych.

Komendant Komisariatu Policji w Trzciance /-/ kom. Jakub Namerła
11.02.2021r.

AKTY WANDALIZMU NA ZASOBACH


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko–Własnościowej
w Trzciance informuje, że

w dniu 08.02.2021r. w godzinach
wieczornych na zasobach
spółdzielczych, m.in. na
os. 25-lecia 3, 12,
przy ul. Kościuszki 1-2, 3-4,
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47,
ul. Mickiewicza 60, 62

doszło do aktów wandalizmu polegających na zniszczeniu części wspólnych nieruchomości poprzez umieszczenie na ścianach, tablicach informacyjnych, lamperiach, skrzynkach elektrycznych, internetowych, szybach i drzwiach rysunków i graffiti.


Sprawa została zgłoszona do organów ściągania.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje, że koszty usunięcia szkód będą obciążały wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, chyba że użytkownicy lokali w budynkach, w których doszło do zniszczeń mają wiedzę o sprawcach i zdecydują się ich wskazać.


W przypadku wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance zaleca zgłaszanie wystąpienia niepożądanych incydentów bezpośrednio Policji w Trzciance.

Pozwoli to naszym zdaniem na ograniczenie występowania aktów wandalizmu oraz wyeliminuje powstawanie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów związanych z usuwaniem zniszczeń.


08.02.2021r.

INFORMACJA SMLW TRZCIANKA

informujemy o awarii w kotłowni rejonowej przy ul. Staszica w Trzciance.

W związku z powyższym mogą wystąpić niedogrzania oraz obniżone parametry ciepłej wody. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u operatora – Veolia Energia Poznań S.A.
uzyskanie prawidłowych parametrów pracy kotłowni może nastąpić dopiero
w dniu 09.02.2021r. około godziny 12:00.


Starsze informacje znajdują się w ARCHIWUM

Nasze Kino, Internet
i cyfrowa TelefoniaPRZERWA TECHNICZNA


Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta

<< eBOK >>

PRZERWA TECHNICZNA
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

39 MIESZKAŃ
przy ul.Matejki 3
(na terenie byłych
Pilskich Fabryk Mebli)


24 MIESZKANIA
przy ul. Matejki 3c
(na terenie byłych
Pilskich Fabryk Mebli)


9 GARAŻY
w Krzyżu Wlkp.


29 MIESZKAŃ
PRZY UL.MATEJKI 3d-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan  


Secured by NetCrush