Zgodnie z zaleceniami Rządu RP, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w biurach i urzędach -

a wszelkie sprawy załatwiać w miarę możliwości środkami komunikacji elektronicznej - telefon, e-mail, e-bankowość.


Aktualności i komunikaty  

Historia Spółdzielni  

Zasoby Spółdzielni  


Struktura organizacyjna  

Akty prawne  

Dokumenty do pobrania  

Kontakt z SMLW  

Kontakt z SMLW o/Krzyż  


Galeria zdjęć  

60 lat SMLW Trzcianka  

Dostęp do internetu  

Telefonia Cyfrowa  


Ochrona Danych Osobowych  


Informacje związane  
z SARS-2 / CoVid-19  

NOWA INWESTYCJA

29 MIESZKAŃ
PRZY UL.MATEJKI 3d


Posiadamy do wynajmu

MIEJSCA PARKINGOWESMLW szuka hydraulika

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Trzciance poszukuje
do współpracy osobę z doświadczeniem zawodowym w zakresie prac hydraulicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z administracją spółdzielni
pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 15
23.11.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Gwarancja
06. Załącznik 4 - Wykaz osób
07. Załącznik 5 - Wykaz robót
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)

2021-12-15 - Informacja z otwarcia ofert
2021-12-15 - Wybór oferenta

15.11.2021r.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os.Słowackiego 24
posiada na sprzedaż niezabudowane nieruchomości gruntowe przeznaczone
w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sprzedaż obejmuje działki:
 • 312/20, 312/3, 311/10 - 983 m2 - cena 140 000,00 zł brutto.
Kontakt ze Spółdzielnią pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 22 i 30

Dokładną lokalizację działek można sprawdzić na portalu trzcianka.e-mapa.net
27.08.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie jak w treści ogłoszenia:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załączniki do dokumentacji projektowej

09. 2021-09-10 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (1)

10. 2021-09-22 Informacja z otwarcia ofert
11. 2021-09-22 Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


27.08.2021r.

WALNE ZGROMADZENIE SMLW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
zaprasza na Walne Zgromadzenie SMLW w Trzciance, które odbędzie się
w dniu 22.09.2021r. o godz. 16:00 w sali kina "Polonia" w Krzyżu Wlkp.
przy ul. Wojska Polskiego
oraz w dniu 27.09.2021r. o godz. 16:00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, os. Słowackiego 24.

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Komplet dokumentów na WZ
02. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
03. Kluczowe zasady bezpieczeństwa

02.07.2021r.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

25.06.2021r.

ADMINISTRACJA SMLW INFORMUJE,

że w związku z informacją uzyskaną od firmy Veolia Poznań

w dniu 28.06.2021 w godz. 2.00 - 17.00


nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla budynków
zasilanych z kotłowni przy ul. Staszica 8, tj.
os. 25 Lecia 1-14
os. Słowackiego 1-23, 33, 34
ul. Strażacka 1, 3
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47, 49
ul. Matejki 3, 3C
ul. Mickiewicza 60, 62

Przerwa spowodowana jest koniecznością
wykonania prac konserwacyjno - remontowych w kotłowni

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.02.06.2021r.

SMLW NIECZYNNA

Informujemy że w dniu 04.06.2021r. (piątek)
Spółdzielnia Mieszkaniowa (w tym biuro internetu) będą nieczynne.
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.12.05.2021r.

POLICJA OSTRZEGA

04.05.2021r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.
w zakresie robót instalacyjnych:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Gwarancja
06. Załącznik 4 - Wykaz osób
07. Załącznik 5 - Wykaz robót
08. Załączniki - Dokumentacja projektowa

2021-05-14: Pytania i odpowiedzi do SIWZ (1)
2021-05-20: Informacja z otwarcia ofert

2021-06-01: Wybór oferenta

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


29.03.2021r.

COVID-19

W związku z pogorszeniem sytuacji pandemicznej,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance inofrmuje, że
od dnia 29.03.2021r. wejście do Spółdzielni będzie ograniczone.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw
drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Korespondencję można także wrzucać do urny usytuowanej w budynku SMLW w holu na parterze.

Kasa Spółdzielni pozostaje czynna - w holu kasy przebywać mogą maksymalnie 2 osoby na raz.
25.03.2021r.

Informujemy, że w dniu 30.03.2021r.
Spółdzielnia będzie czynna do godz. 11:oo

16.02.2021r.

KOMISARIAT POLICJI W TRZCIANCE INFORMUJE

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla rejonu służbowego nr II.

Priorytetowym celem do osiągnięcia będzie przeciwdziałanie i ograniczenie wykroczeń porządkowych, głównie ukierunkowane na grupowanie się osób spożywających alkohol w miejscach objętym zakazem, a w szczególności w obrębie sklepów monopolowych mieszczących się na ul. Kościuszki w Trzciance.
Oceną poziomu osiągniętego rezultatu podjętych działań będą informacje od przedstawicieli społeczności lokalnych jak też samych mieszkańców i spostrzeżeń własnych dzielnicowych.

Komendant Komisariatu Policji w Trzciance /-/ kom. Jakub Namerła
11.02.2021r.

AKTY WANDALIZMU NA ZASOBACH


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko–Własnościowej
w Trzciance informuje, że

w dniu 08.02.2021r. w godzinach
wieczornych na zasobach
spółdzielczych, m.in. na
os. 25-lecia 3, 12,
przy ul. Kościuszki 1-2, 3-4,
ul. Dąbrowskiego 15, 15A, 46, 47,
ul. Mickiewicza 60, 62

doszło do aktów wandalizmu polegających na zniszczeniu części wspólnych nieruchomości poprzez umieszczenie na ścianach, tablicach informacyjnych, lamperiach, skrzynkach elektrycznych, internetowych, szybach i drzwiach rysunków i graffiti.


Sprawa została zgłoszona do organów ściągania.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance informuje, że koszty usunięcia szkód będą obciążały wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, chyba że użytkownicy lokali w budynkach, w których doszło do zniszczeń mają wiedzę o sprawcach i zdecydują się ich wskazać.


W przypadku wystąpienia w przyszłości podobnych zdarzeń Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance zaleca zgłaszanie wystąpienia niepożądanych incydentów bezpośrednio Policji w Trzciance.

Pozwoli to naszym zdaniem na ograniczenie występowania aktów wandalizmu oraz wyeliminuje powstawanie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów związanych z usuwaniem zniszczeń.


08.02.2021r.

INFORMACJA SMLW TRZCIANKA

informujemy o awarii w kotłowni rejonowej przy ul. Staszica w Trzciance.

W związku z powyższym mogą wystąpić niedogrzania oraz obniżone parametry ciepłej wody. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u operatora – Veolia Energia Poznań S.A.
uzyskanie prawidłowych parametrów pracy kotłowni może nastąpić dopiero
w dniu 09.02.2021r. około godziny 12:00.
07.12.2020r.

ADMINISTRACJA SMLW

Informujemy że administracja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
jest NIECZYNNA do odwołania.

Usterki prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 67 352-69-09
03.12.2020r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację 2 budynków mieszkalnych w Krzyżu Wlkp.:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły / załączniki

2020-12-18: Informacja z otwarcia ofert

2020-12-23: Wybór oferentów

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)


09.11.2020r.

PRZETARG

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

Dokumenty do pobrania (pdf):
01. Pełna treść ogłoszenia
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
03. Załącznik 1 - Oferta
04. Załącznik 2 - Oświadczenie
05. Załącznik 3 - Wykaz osób
06. Załącznik 4 - Wykaz robót
07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa
08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły / załączniki

2020-11-19: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2020-11-27: Informacja z otwarcia ofert

2020-12-02: Rozstrzygniecie przetargu

(pobierz wszystko jako archiwum .zip)03.11.2020r.

SMLW szuka hydraulika

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Trzciance poszukuje
do współpracy osobę z doświadczeniem zawodowym w zakresie prac hydraulicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z administracją spółdzielni
pod nr tel. 67 352-69-05 wew. 1514.10.2020r.

INFORMACJA n/t gospodarki odpadami

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianka (Uchwała nr XV/138/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dn. 30.10.2019r.)

wszelkie odpady znajdujące się w altanie śmietnikowej
NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA POJEMNIKAMI.
Podłoże altany śmietnikowej nie może być nimi zanieczyszczone!!!


Apelujemy o dołożenie wszelkiej staranności w sposobie gromadzenia odpadów w altanie śmieciowej. Brak zmiany sposobu gromadzenia odpadów może prowadzić do znacznego wzrostu opłaty za odpady komunalne i indywidualnych kar pieniężnych do 500 zł.21.09.2020r.

Zniszczenia elewacji

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ufundował nagrodę w wysokości 1000,00 zł
za wskazanie sprawcy wandalizmu - zniszczenie elewacji budynków
Os. Słowackiego 11, ul.Mickiewicza 1B, ul.Dąbrowskiego 53.

Informacje mogące przyczynić się do ujęcia sprawcy prosimy składać
w Spółdzielni Mieszkaniowej lub Komisariacie Policji w Trzciance.

26.08.2020r.

Walne Zgromadzenie SMLW Trzcianka

Zawiadamiany że WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE odbędzie się w 2 częściach:

CZĘŚĆ I - odbędzie się w dniu 17.09.2020r. o godzinie 16:00
w sali kina „POLONIA” w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 11.

CZĘŚĆ II – odbędzie się w dniu 21.09.2020r. o godzinie 16:30
w sali Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej w Trzciance, os.Słowackiego 24

Z uwagi na potencjalne zagrożenie związane z epidemią koronawirusa,
podajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spotkań:

 • zachowanie dystansu społecznego, minimum 1,5 metra pomiędzy osobami,
 • zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,
 • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku,
 • pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku
 • Informujemy, że na spotkania nie zostaną wpuszczone osoby,
  których temperatura ciała przekracza 37,5ºC.  20.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia

  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-29 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (1)
  2020-07-29 Pytania i odpowiedzi do SIWZ (2)

  2020-08-04 Informacja z otwarcia ofert
  2020-08-04 Wybór oferenta

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  03.07.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-15 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-15 Wybór oferenta

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  15.06.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  04. Załącznik 3 - Gwarancja
  05. Załącznik 4 - Wykaz osób
  06. Załącznik 5 - Wykaz robót
  08. Załącznik 6 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-07-01 Informacja z otwarcia ofert
  2020-07-01 Rozstrzygnięcie przetargu

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  04.06.2020r.

  INFORMACJA

  Informujemy, że w dniu 12.06.2020r. (piątek)
  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
  (w tym Kasa Spółdzielni) będą nieczynne.

  Awarie można zgłaszać w godz. 7:00 - 22:00 pod nr:
  tel. 509-445-802 (elektryczne)
  tel. 509-445-803 (hydrauliczne)
  tel. 509-445-975 (internet)
  tel. 792-993-572 (internet)  03.06.2020r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance
  zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  położonych na os. Poniatowskiego w Trzciance.

  Dokumenty do pobrania:
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. lokalizacja działki 3615/1
  03. lokalizacja działki 3615/2  27.05.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że
  od 01.06.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w godzinach:

  poniedziałek: 9:00 - 16:00
  wtorek-czwartek: 8:00 - 14:00
  piątek: 8:00 - 13:00

  W trosce o Państwa i nasze, życie i zdrowie, w celu minimalizacji
  niepożądanych skutków epidemiologicznych, rekomendujemy:
  • noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych,
  • korzystanie ze środków dezynfekujących,
  • zachowanie wyznaczonych odległości.
  Spółdzielnia realizuje swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją ze wskazaniem
  na załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną bądź elektroniczną.  26.05.2020r.

  Metody segregacji odpadów


  (po kliknięciu PDF do pobrania / wydruku)


  07.05.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24, ogłasza przetarg
  na termomodernizację budynków mieszkalnych w Trzciance:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  05. Załącznik 3 - Wykaz osób
  06. Załącznik 4 - Wykaz robót
  07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - wykaz
  08. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-05-18 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
  2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert

  2020-05-25 Wybór oferentów

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  09.04.2020r.

  PRZETARG

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
  w Trzciance, os.Słowackiego 24
  ogłasza przetarg na termomodernizację
  budynków mieszkalnych w Trzciance i Krzyżu Wlkp.:

  Dokumenty do pobrania (pdf):
  01. Pełna treść ogłoszenia
  02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  03. Załącznik 1 - Oferta
  04. Załącznik 2 - Oświadczenie
  05. Załącznik 3 - Wykaz osób
  06. Załącznik 4 - Wykaz robót
  07. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - wykaz
  08. Załącznik 5 - Dokumentacja projektowa - szczegóły

  2020-04-21 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1
  2020-04-22 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2
  2020-04-23 Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3
  2020-04-24 Informacja z otwarcia ofert

  2020-05-05 Wybór oferentów

  (pobierz wszystko jako archiwum .zip)


  30.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od kwietnia wznawia działalność KASY SPÓŁDZIELNI.

  ŚRODKI PIENIĘŻNE BĘDZIE MOŻNA WPŁACAĆ W KASIE TTUKST
  (WEJŚCIE OD STRONY OS. SŁOWACKIEGO).

  KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna w dniach:
  CZWARTEK w godzina 8:00 – 14:00
  PIĄTEK w godzinach 8:00 – 13:00

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance dziękuje Zarządowi TTUKST
  za możliwość wykorzystania pomieszczenia kasowego telewizji w celu ułatwienia członkom spółdzielni
  dokonania wpłat gotówkowych z tytułu opłat eksploatacyjnych i innych.  12.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  informuje, że od dnia 13.03.2020r. KASA SPÓŁDZIELNI będzie nieczynna do odwołania.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie rekomendujemy dokonywanie płatności
  drogą elektroniczną na indywidualne numery kont bankowych znajdujące się
  w zawiadomieniach o wysokości opłat oraz książeczkach czynszowych.  11.03.2020r.

  INFORMACJA

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance,
  realizując zalecenia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że Spółdzielnia będzie
  realizowała swoje zadania w sposób zwyczajowy, jednak zwracamy się do Państwa z prośbą
  o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze Spółdzielnią i jej administracją.

  W trosce o Państwa i nasze zdrowie wnosimy o załatwianie wszelkich spraw
  drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

  Starsze informacje znajdują się w ARCHIWUM

 • Nasze Kino, Internet
  i cyfrowa Telefonia  Elektroniczne Biuro
  Obsługi Klienta


  << eBOK >>

  INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

  39 MIESZKAŃ
  przy ul.Matejki 3
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  24 MIESZKANIA
  przy ul. Matejki 3c
  (na terenie byłych
  Pilskich Fabryk Mebli)


  9 GARAŻY
  w Krzyżu Wlkp.  -+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
    ©2007-2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan