Wstęp  

Opis inwestycji  

Plany mieszkań  

Galeria  

Dokumenty  

Kontakt  


  Aktualizacja: 29.06.2023r.

kliknij aby otworzyć obrazy w pełnej jakości


Przykładowe wizualizacje

          Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku wielorodzinnego, z sześcioma klatkami schodowymi w kształcie litery "L", w którym będzie znajdowało się 52 mieszkania o powierzchni użytkowej od 28 do 77 m² oraz 3 lokale użytkowe o powierzchni około 30 m². W każdej klatce schodowej będzie znajdował się dźwig osobowy (winda). Budynek składa się z dwóch segmentów: A i B.

          Wejścia do klatek zlokalizowano od strony północnej i jedno wejście od strony wschodniej. Pomiędzy segmentami budynku znajdzie się przejście łączące ul.Fabryczną z dziedzińcem, gdzie przewidziano część rekreacyjną, parkingi oraz miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych w formie pojemników półpodziemnych.


          Na nieruchomość będzie prowadził wjazd od strony północnej - od ul.Fabrycznej. Na głównym plac parkingowym zlokalizowano łącznie 49 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, 12 miejsc parkingowych zlokalizowano wzdłuż ul.Fabrycznej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

          Dla użytkowników każdej klatki schodowej przewiduje się suszarnię i wózkarnię. Lokale na własność będą realizowane w systemie develorperskim. Własność lokali po oddaniu budynku do użytkowania, będzie przenoszona na przyszłych właścicieli w formie aktu notarialnego. Po zakończeniu budowy budynek będzie zarządzany przez Spółdzielnię.


          Ciepło do budynku dostarczać będzie kotłownia rejonowa na biomasę (ciepło sieciowe). Każdy lokal wyposażony zostanie w miniwęzeł (logotermę), do którego będzie dochodziło ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Taki sposób realizacji dostawy ciepła stanowi w pełni autonomiczne źródło ciepła i umożliwia właścicielowi korzystanie z ciepła według własnego uznania.

          Rozliczanie ciepła następować będzie według wskazań licznika ciepła na podstawie obowiązującej aktualnie taryfy na ciepło zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i regulaminu Spółdzielni.


          Przewidywana wysokość opłat z tytułu eksploatacji i kosztów remontów wyniesie: ca 3,50 zł/m² plus opłaty za media.-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan  

kilach@smtvsat.pl gwajak@semtel.pl nicach@ttukst.pl junnan@zmaza.com zabach@trzcianka.eu toiach@trzcianka.org vidala@trzcianka.eu.org umlaut@trzcianka.one.pl lobach@bloodman.one.pl chorek@amiscena.org okrach@kraku.pl utlucz@npp.com.pl