Wstęp  

Szerszy opis  

Plany mieszkań  

Galeria  

Dokumenty  

Kontakt  


  Aktualizacja: 17.09.2020r.

kliknij aby otworzyć obrazy w pełnej jakości


Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku wielorodzinnego, z trzema klatkami schodowymi w kształcie litery "L", w którym będzie znajdowało się 29 mieszkań o powierzchni użytkowej od 30,00 m² do 80,00 m². W każdej klatce schodowej będzie znajdował się dźwig osobowy (winda).

Przewiduje się pozostawienie istniejącego drzewostanu od strony południowej co stanowić będzie skuteczną barierę izolacyjną od strony ul. Fabrycznej.

Wejścia do dwóch klatek zlokalizowano od strony północnej i jedno wejście od strony wschodniej. Środkowa klatka schodowa będzie przelotowa, posiadająca dostęp również od strony dziedzińca, gdzie przewidziano część rekreacyjną oraz parkingi od strony południowej.

Na nieruchomość będą prowadziły dwa zjazdy: od strony południowej (ul. Fabryczna) oraz od strony wschodniej (planowana przebudowa istniejącej drogi odrębnym opracowaniem). Główny plac parkingowy na łącznie 20 miejsc postojowych, zlokalizowano od strony południowej przy zjeździe na ul. Fabryczną. Bliżej klatki schodowej nr 1 i 2 zlokalizowano kolejno 5 i 4 miejsca parkingowe, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Ciepło do budynku dostarczać będzie kotłownia rejonowa na biomasę (ciepło sieciowe). Każdy lokal mieszkalny wyposażony zostanie w miniwęzeł (logotermę), do którego będzie dochodziło ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Taki sposób realizacji dostawy ciepła stanowi w pełni autonomiczne źródło ciepła i umożliwia właścicielowi korzystanie z ciepła według własnego uznania. Rozliczanie ciepła następować będzie według wskazań licznika ciepła na podstawie obowiązującej aktualnie taryfy na ciepło zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i regulaminu Spółdzielni.

Dla mieszkańców każdej klatki schodowej przewiduje się suszarnię i wózkarnię.

Lokale mieszkalne na własność będą realizowane w systemie develorperskim. Własność lokali mieszkalnych, po oddaniu budynku do użytkowania, będzie przenoszona na przyszłych właścicieli w formie aktu notarialnego.

Przewidywana wysokość opłat z tytułu eksploatacji i kosztów remontów wyniesie około 2,60 zł/m² plus opłaty za media.

Po zakończeniu budowy budynek będzie zarządzany przez Spółdzielnię.

Zainteresowanych prosimy o przybycie do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, Os.Słowackiego 24 celem podpisania umowy o budowę lokalu, bądź kontakt mailowy: smlw_trzcianka@smtvsat.pl


-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan