Wstęp  

Szerszy opis  

Mapa okolicy  

Plany mieszkań  

Galeria  

Dokumenty  

Kontakt  


kliknij aby powiększyć/zamknąć obrazki


Wizualizacja budynku 39-rodzinnego od strony ul. Matejki w Trzciance.


W budynku będą się znajdowały lokale mieszkalne  na własność .

Projekt techniczny budynku przewiduje realizację lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych od 25,00 m² do 72,00 m².

Budynek będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne. Wszystkie lokale mieszkalne o pełnej wysokości. Każdy lokal mieszkalny będzie posiadał pomieszczenie przynależne (piwnicę) o powierzchni około 8 m², a także balkon, loggię lub oranżerię (część z systemem zabudowy), a lokale na parterze dodatkowo mogą posiadać dostęp do indywidualnych tarasów.

W jednej z klatek schodowych przewiduje się budowę windy, która będzie obsługiwała 12 mieszkań.

Ciepło do budynku będzie dostarczane z miejskiej kotłowni na biomasę, ale każdy lokal mieszkalny będzie posiadał tzw. logotermę - mini węzeł, do którego będzie dochodziło ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody i będzie się rozliczał z dostawcą ciepła, według wskazań licznika ciepła, na podstawie obowiązującej aktualnie taryfy na ciepło zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada realizację 39 miejsc parkingowych i 4 garaży w budynku, tak więc ich ilość będzie zabezpieczała potrzeby właścicieli, a dodatkowo w sąsiedztwie istnieje możliwość budowy garaży indywidualnych.

Dla mieszkańców każdej klatki schodowej przewiduje się suszarnię i wózkarnię.  LOKALE MIESZKALNE NA WŁASNOŚĆ  

Lokale mieszkalne na własność będą realizowane w systemie niewykończonym i przekazywane właścicielom do wykończenia. Własność lokali mieszkalnych, po oddaniu budynku do użytkowania, będzie przenoszona na przyszłych właścicieli w formie aktu notarialnego.

Ostateczny koszt budowy lokalu mieszkalnego zostanie ustalony po wyborze wykonawcy budynku wielorodzinnego.

Przewidywana wysokość opłat z tytułu eksploatacji i kosztów remontów wyniesie: ca 2,45 zł/m² plus opłaty za media.


Po zakończeniu budowy budynek będzie zarządzany przez Spółdzielnię.

Zainteresowanych prosimy o przybycie do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance, Os.Słowackiego 24 celem podpisania umowy o budowę lokalu, bądź kontakt mailowy: smlw_trzcianka@smtvsat.pl

-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan